Ogłoszenie

Parafia pw. Św. Józefa w Puławach

24-100 Puławy, ul. Włostowicka 61

 

ogłasza postępowanie zakupowe na

 

wykonanie zadania pn. „Renowacja zabytków w Parafii Św. Józefa w Puławach"

 

Zamówienie jest realizowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki zamówienia zawarte są w Zapytaniu Ofertowym dostępnym pod adresem: https://www.jozef.pulawy.pl/  

 

Termin realizacji: 30.06.2025 r.

 

Termin składania ofert upływa dnia 21.06.2024 r. o godz. 15:00.

 

Sposób składania ofert:

- elektronicznie, na adres e-mail: w@stawinoga.pl, lub

- pisemnie (osobiście, za pośrednictwem posłańca lub operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe) na adres: Parafia pw. Św. Józefa w Puławach - 24-100 Puławy, ul. Włostowicka 61 kancelaria.

 

 

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Świętego Józefa w Puławach, siedziba: Puławy, Włostowicka 61.