Termomodernizacja budynków parafialnych (Stary i Nowy Dom Parafialny)

INFORMACJA O REALIZOWANYCH PROJEKTACH DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW NFOŚIGW ORAZ WFOŚIGW W LUBLINIE - STARY I NOWY DOM PARAFIALNY

Przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynków parafialnych Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Józefa przy ul. Włostowickiej w Puławach” zostało dofinansowane ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Lublinie w ramach umowy dotacji nr 411/2018/D/OA z dn. 30.11.2018r. podpisanej z WFOŚiGW w Lublinie w wysokości:

 

środki NFOŚiGW: 371 026,86 zł

 

środki WFOŚiGW w Lublinie: 41 913,54 zł.

 


OGŁOSZENIE NR 6 - AUDYT EX-POS

06.02.2020r.

 

Parafia Rzym.-Kat. pw. Świętego Józefa w Puławach, ul. Włostowicka 61, 24-100 Puławy, zaprasza do złożenia ofert na wykonanie 2 audytów energetycznych ex-post, w tym oceny uzyskanych efektów energetycznego i ekologicznego dla budynków parafialnych Parafii Rzym.-Kat. pw. Świętego Józefa przy ul. Włostowickiej w Puławach, poddanych termomodernizacji w ramach projektu pod tytułem: „Termomodernizacja budynków parafialnych Parafii Rzym.-Kat. pw. Świętego Józefa przy ul. Włostowickiej w Puławach” realizowanego przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOŚiGW) oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

 

Pobierz

 

 

Informacja o wyborze

 

Puławy, 18.02.2020r.

 

Parafia Rzym.-Kat. pw. Świętego Józefa w Puławach, ul. Włostowicka 61, 24-100 Puławy informuje, iż najkorzystniejszą ofertę na wykonanie 2 audytów energetycznych ex-post, w tym oceny uzyskanych efektów energetycznego i ekologicznego dla budynków parafialnych Parafii Rzym.-Kat. pw. Świętego Józefa przy ul. Włostowickiej w Puławach, poddanych termomodernizacji w ramach projektu pod tytułem: „Termomodernizacja budynków parafialnych Parafii Rzym.-Kat. pw. Świętego Józefa przy ul. Włostowickiej w Puławach” złożył następujący wykonawca: USŁUGI BUDOWLANE Grzegorz Duda.


OGŁOSZENIE NR 5 - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU NOWEJ PLEBANII PRZY KOŚCIELE PARAFIALNYM PW. ŚW. JÓZEFA W PUŁAWACH

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Świętego Józefa w Puławach, ul. Włostowicka 61, 24-100 Puławy ogłasza postępowanie na wybór Generalnego Wykonawcy robót budowlanych związanych z wykonaniem celów projektu pt. „Termomodernizacja Budynku Nowej Plebanii przy Kościele Parafialnym pw. św. Józefa w Puławach

 

Projekt jest realizowany na podstawie umowy, zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, w ramach programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”, ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 

 

Pliki do pobrania

 

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Józefa w Puławach informuje o dokonaniu w dniu 04 lipca 2019 r. zmiany zapytania ofertowego, polegającego na:

 

1) zmianie terminu wykonania zamówienia: Zamawiający wskazuje, że prace mają zostać wykonane do 31 marca 2020 r.

 

2) wydłużeniu terminu składania ofert do dnia 16 lipca 2020 r.

 

Pobierz dokument


Ogłoszenie nr 4 - Zarządzanie Projektem

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Świętego Józefa w Puławach, ogłasza konkurs na Zarządzanie Projektem (w tym Nadzory Inżynierskie, Menadżer Projektu), dla projektu: „Termomodernizacja budynków parafialnych Parafii Rzym.-Kat. pw. Świętego Józefa przy ul. Włostowickiej w Puławach”, realizowanego przy wsparciu NFOŚiGW w Warszawie oraz WFOŚiGW w Lublinie, w ramach programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”

 

Ogłoszenie nr 4. Zarzadzanie Projektem
 

Informacja o wyborze

 

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Świętego Józefa w Puławach, informuje, że na świadczenie usług Zarządzania projektem (w tym Nadzory Inżynierskie, Menadżer Projektu) pn. „Termomodernizacja budynków parafialnych Parafii Rzym.-Kat. pw. Świętego Józefa przy ul. Włostowickiej w Puławach”, realizowanego przy wsparciu NFOŚiGW w Warszawie oraz WFOŚiGW w Lublinie, w ramach programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie” został wybrany p. Andrzej Grzeszuk prowadzący działalność gospodarczą Biuro Konsultingowe Opoka Andrzej Grzeszuk, ul. Głuska 14, 20-439 Lublin


OGŁOSZENIE NR 3 - WYBÓR WYKONAWCY PRAC PRZY STARYM DOMU PARAFIALNYM

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Świętego Józefa w Puławach, ul. Włostowicka 61, 24-100 Puławy ogłasza postępowanie na wybór Generalnego Wykonawcy robót budowlanych związanych z wykonaniem celów projektu pt. „Termomodernizacja budynków parafialnych Parafii Rzym.-Kat. pw. Świętego Józefa przy ul. Włostowickiej w Puławach”, w zakresie pracy przy Starym Domu Parafialnym.

 

POBIERZ DOKUMENTACJĘ

 

Projekt jest realizowany na podstawie umowy, zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, w ramach programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”, ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 

Informacja o wyborze

 

Parafia Rzymsko-katolicka pw. Świętego Józefa w Puławach, informuje, że na Generalnego Wykonawcę robót budowlanych związanych z wykonaniem celów projektu pt„Termomodernizacja budynków parafialnych Parafii Rzym.-Kat. pw. Świętego Józefa przy ul. Włostowickiej w Puławach”, w zakresie pracy przy Starym Domu Parafialnym została wybrana firma BUD-DAR Dariusz Golas, Dąbrowica 90A, 21-008 Tomaszowice.


OGŁOSZENIE NR 2 - PLEBANIA

Parafia Rzym.-Kat. pw. Świętego Józefa w Puławach, ogłasza konkurs na opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej w ramach Projektu pt.: „Termomodernizacja budynków parafialnych Parafii Rzym.-Kat. pw. Świętego Józefa przy ul. Włostowickiej w Puławach” realizowanego przy wsparciu NFOŚiGW w Warszawie oraz WFOŚiGW w Lublinie w ramach programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”

 

Ogłoszenie nr 2 Dokumentacja techniczna

 

Informacja o wyborze

Parafia Rzymsko-katolicka pw. Świętego Józefa w Puławach, informuje, że na opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej w ramach Projektu pt.: „Termomodernizacja budynków parafialnych Parafii Rzym.-Kat. pw. Świętego Józefa przy ul. Włostowickiej w Puławach”, został wybrany Pan Janusz Szymanek, prowadzący działalność gospodarczą: Line-A Janusz Szymanek, ul. Wileńska 11/82, 20-603 Lublin


OGŁOSZENIE NR 1 - DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

TREŚĆ OGŁOSZENIA:

 

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Świętego Józefa w Puławach, ul. Włostowicka 61, 24-100 Puławy ogłasza konkurs na świadczenie usługi, polegającej na opracowaniu treści dokumentacji przetargowej do postępowania na wybór Generalnego Wykonawcy robót budowlanych związanych z wykonaniem celów projektu pt. „Termomodernizacja budynków parafialnych Parafii Rzym.-Kat. pw. Świętego Józefa przy ul. Włostowickiej w Puławach”

 

realizowanego na podstawie umowy, zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, w ramach programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”,  ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

 

Dokumentacja przetargowa Domy Parafialne

 

Informacja o wyborze

 

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Świętego Józefa w Puławach, informuje, że na wykonanie usługi polegającej na Opracowaniu treści dokumentacji przetargowej na wybór wykonawcy prac w ramach projektu: „Termomodernizacja budynków parafialnych Parafii Rzym.-Kat. pw. Świętego Józefa przy ul. Włostowickiej w Puławach”, został wybrany Pan Przemysław Pytlak Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Lipowa 20/9, 20-024 Lublin


Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Świętego Józefa w Puławach, siedziba: Puławy, Włostowicka 61.