Termomodernizacja budynku Kościoła

OGŁOSZENIE NR 5 AUDYT EX-POST

27.11.2020r.

Parafia Rzym.-Kat. pw. Świętego Józefa w Puławach, ul. Włostowicka 61, 24-100 Puławy, zaprasza do złożenia ofert na wykonanie audytu energetycznego ex-post, w tym oceny uzyskanych efektów energetycznego i ekologicznego dla budynku zabytkowego kościoła parafialnego pw. Świętego Józefa w Puławach, poddanego termomodernizacji w ramach projektu pod tytułem: „Termomodernizacja zabytkowego kościoła parafialnego pw. św. Józefa przy ul. Włostowickiej w Puławach”, realizowanego przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOŚiGW) oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

 

Zapytanie ofertowe

 

Formularz oferty

 

Formularz oferty edytowalny

 

10.12.2020r.

 

Parafia Rzym.-Kat. pw. Świętego Józefa w Puławach, ul. Włostowicka 61, 24-100 Puławy informuje, iż najkorzystniejszą ofertę na wykonanie audytu energetycznego ex-post, w tym oceny uzyskanych efektów energetycznego i ekologicznego dla budynku zabytkowego kościoła parafialnego pw. Świętego Józefa w Puławach, poddanego termomodernizacji w ramach projektu pod tytułem: „Termomodernizacja zabytkowego kościoła parafialnego pw. św. Józefa przy ul. Włostowickiej w Puławach” złożył następujący wykonawca: USŁUGI BUDOWLANE Grzegorz Duda.

 


Informacja o realizowanych projektach dofinansowanych ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Lublinie - Budynek Kościoła

Przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja zabytkowego kościoła parafialnego pw. Św. Józefa przy ul. Włostowickiej w Puławach” zostało dofinansowane ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Lublinie w ramach umowy dotacji nr 407/2018/D/OA z dn. 30.11.2018r. podpisanej z WFOŚiGW w Lublinie w wysokości:

 

środki NFOŚiGW: 1 385 410,63 zł

 

środki WFOŚiGW w Lublinie: 156 504,37 zł.

 


Ogłoszenie nr 4 Zarzadzaie projektem

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Świętego Józefa w Puławach, ogłasza konkurs na Zarządzanie Projektem (w tym Nadzory Inżynierskie, Menadżer Projektu), dla projektu: „Termomodernizacja zabytkowego kościoła parafialnego pw. św. Józefa przy ul. Włostowickiej w Puławach”, realizowanego przy wsparciu NFOŚiGW w Warszawie oraz WFOŚiGW w Lublinie, w ramach programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”

 

POBIERZ


Ogłoszenie nr 3: Wybór Generalnego Wykonawcy Wykonawcy

„Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Świętego Józefa w Puławach, ul. Włostowicka 61, 24-100 Puławy ogłasza postępowanie na wybór Generalnego Wykonawcy robót budowlanych związanych z wykonaniem celów projektu pt. „Termomodernizacja zabytkowego kościoła parafialnego pw. św. Józefa przy ul. Włostowickiej w Puławach”.

 

Projekt jest realizowany na podstawie umowy, zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, w ramach programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”, ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.”

 


Ogłoszenie nr 2 - Dokumentacja Projektowa

Parafia Rzym.-Kat. pw. Świętego Józefa w Puławach, ogłasza konkurs na opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej w ramach Projektu pt.: „Termomodernizacja zabytkowego kościoła parafialnego pw. św. Józefa przy ul. Włostowickiej w Puławach.” przy wsparciu NFOŚiGW w Warszawie oraz WFOŚiGW w Lublinie w ramach programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”

 

Ogłoszenie nr 2 Dokumnetacja Projektowa Budynek kościoła

 

Informacja o wyborze

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Świętego Józefa w Puławach, informuje, że na opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej w ramach Projektu pt.: „Termomodernizacja zabytkowego kościoła parafialnego pw. św. Józefa przy ul. Włostowickiej w Puławach”, został wybrany Pan Janusz Szymanek, prowadzący działalność gospodarczą: Line-A Janusz Szymanek, ul. Wileńska 11/82, 20-603 Lublin


Ogłoszenie nr 1 - Dokumentacja Przetargowa

OGŁOSZENIE

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Świętego Józefa w Puławach, ul. Włostowicka 61, 24-100 Puławy ogłasza konkurs na świadczenie usługi, polegającej na opracowaniu treści dokumentacji przetargowej do postępowania na wybór Generalnego Wykonawcy robót budowlanych związanych z wykonaniem celów projektu pt.: „Termomodernizacja zabytkowego kościoła parafialnego pw. św. Józefa przy ul. Włostowickiej w Puławach”, realizowanego na podstawie umowy, zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, w ramach programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”,  ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

 

Dokumentacja przetargowa.Kosciol

 

Informacja o wyborze

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Świętego Józefa w Puławach, informuje, że na wykonanie usługi polegającej na Opracowaniu treści dokumentacji przetargowej na wybór wykonawcy prac w ramach projektu: „Termomodernizacja zabytkowego kościoła parafialnego pw. św. Józefa przy ul. Włostowickiej w Puławach”, został wybrany Pan Przemysław Pytlak Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Lipowa 20/9, 20-024 Lublin


Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Świętego Józefa w Puławach, siedziba: Puławy, Włostowicka 61.