Małżeństwo

„Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Jezusa Chrystusa do godności sakramentu” (KKK 1601)

PRZYGOTOWANIE UROCZYSTOŚCI SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA

 

Miejsce i czas:
W sytuacji zwyczajnej miejscem w którym zawierane jest małżeństwo jest parafia faktycznego zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego. Należy zatem zgłosić się do kancelarii parafialnej w celu wpisania daty i terminu ślubu do księgi intencji. Po rozmowie z duszpasterzem narzeczeni otrzymują indeksy do odbycia nauk przedmałżeńskich.

 

Przygotowanie formalne:
Na trzy miesiące przed datą ślubu narzeczeni zgłaszają się do kancelarii w celu odbycia rozmowy kanonicznej – spisania protokołu przedślubnego.
Przedstawiają następujące dokumenty:

– dowody osobiste
– aktualne świadectwo chrztu (wystawione nie wcześniej niż przed 6 miesiącami)
– świadectwo bierzmowania
(jeżeli brakuje adnotacji o bierzmowaniu na świadectwie chrztu)
– świadectwo religii z ostatniej klasy nauki szkolnej
– zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego uprawniające do zawarcia „ślubu konkordatowego” (3 egz.) lub świadectwo wcześniej zawartego ślubu cywilnego.

 

Po spisaniu protokołu zostaną wygłoszone zapowiedzi w naszej parafii i skierowana prośba o ich wygłoszenie w parafii narzeczonego lub narzeczonej.

 

Spisanie protokołu trwa około 45 minut dlatego należy wcześniej telefonicznie umówić się z duszpasterzem.

W ostatnim tygodniu przed ślubem należy ustalić z duszpasterzem termin spisania aktu małżeństwa i próby w kościele (najczęściej czwartek lub piątek).  Narzeczeni w ustalonym terminie stawiają się ze świadkami i przedstawiają następujące dokumenty:
– dowody osobiste
– wypełnione indeksy nauk przedmałżeńskich
– zaświadczenia o wygłoszonych zapowiedziach przedślubnych

 

Kwestię dekoracji kościoła, udziału instrumentalistów i śpiewaków oraz filmowania i fotografowania w czasie liturgii ślubu należy wcześniej uzgodnić z duszpasterzem.

 

Przygotowanie duchowe:
Narzeczeni powinni także duchowo przygotować się do owocnego przyjęcia sakramentu małżeństwa poprzez:
– dwukrotną spowiedź przedślubną (pierwszą po spisaniu protokołu a drugą w ostatnim tygodniu przed ślubem)
– udział w cyklu nauk przedślubnych
– udział w dniach skupienia dla narzeczonych
– indywidualne spotkania w poradni rodzinnej

 

W naszej parafii nauki przedślubne odbywają się w dwóch cyklach:
– w Wielkim Poście od pierwszej niedzieli po Środzie Popielcowej
– w Adwencie od niedzieli Uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata

 

Spotkania odbywają się w niedziele o godz. 16:30 w salce na plebanii. Dokładny termin rozpoczęcia nauk jest podawany w ogłoszeniach parafialnych i na stronie internetowej.

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Świętego Józefa w Puławach, siedziba: Puławy, Włostowicka 61.