Chrzest

Sakrament chrztu świętego jest udzielany w niedziele podczas Mszy św. o godz. 12:15.

 

Właściwym miejscem udzielania chrztu jest parafia na terenie której mieszkają rodzice dziecka.

 

Przed chrztem dziecka należy zgłosić się do kancelarii parafialnej w celu:

– upewnienia się co do terminu chrztu

– dokonania wpisu do ksiąg metrykalnych (w tygodniu przed chrztem) i dostarczyć:

+ akt urodzenia dziecka z USC
+ dane osobowe rodziców i rodziców chrzestnych (data urodzenia i adres zamieszkania)
+ zaświadczenia z parafii rodziców

chrzestnych stwierdzające, że mogą pełnić funkcję ojca i matki chrzestnej

 

W myśl przepisów Kodeksu Prawa Kanonicznego– rodzicami chrzestnymi mogą być osoby, które:
+ są wierzącymi i praktykującymi katolikami
+ mają co najmniej 16 lat i przyjęły sakrament bierzmowania (potwierdza to zaświadczenie z parafii zamieszkania)

 

– rodzicami chrzestnymi nie mogą być osoby, które:
+ są niepraktykujące
+ żyją w związkach niesakramentalnych
+ jako uczniowie nie uczęszczały na katechezę lub się z niej wypisały
+ popadły w kary kościelne

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Świętego Józefa w Puławach, siedziba: Puławy, Włostowicka 61.