Termodernizacja Kaplicy w Skowieszynie

OGŁOSZENIE NR 5 AUDYT EX-POST

27.11.2020r.

 

Parafia Rzym.-Kat. pw. Świętego Józefa w Puławach, ul. Włostowicka 61, 24-100 Puławy, zaprasza do złożenia ofert na wykonanie audytu energetycznego ex-post, w tym oceny uzyskanych efektów energetycznego i ekologicznego dla budynku Kaplicy pw. Matki Bożej Miłosierdzia w Skowieszynie, poddanego termomodernizacji w ramach projektu pod tytułem: „Termomodernizacja budynku Kaplicy pw. Matki Bożej Miłosierdzia w Skowieszynie”, realizowanego przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOŚiGW) oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

 

Zapytanie ofertowe

 

Formularz oferty

 

Formularz oferty_edytowalny

 

10.12.2020r.

 

Parafia Rzym.-Kat. pw. Świętego Józefa w Puławach, ul. Włostowicka 61, 24-100 Puławy informuje, iż najkorzystniejszą ofertę na wykonanie audytu energetycznego ex-post, w tym oceny uzyskanych efektów energetycznego i ekologicznego dla budynku Kaplicy pw. Matki Bożej Miłosierdzia w Skowieszynie, poddanego termomodernizacji w ramach projektu pod tytułem: „Termomodernizacja budynku Kaplicy pw. Matki Bożej Miłosierdzia w Skowieszynie” złożył następujący wykonawca: USŁUGI BUDOWLANE Grzegorz Duda.


INFORMACJA O REALIZOWANYCH PROJEKTACH DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW NFOŚIGW ORAZ WFOŚIGW W LUBLINIE - KAPLICA W SKOWIESZYNIE

Przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynku Kaplicy pw. Matki Bożej Miłosierdzia w Skowieszynie” zostało dofinansowane ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Lublinie w ramach umowy dotacji nr 391/2018/D/OA z dn. 30.11.2018r. podpisanej z WFOŚiGW w Lublinie w wysokości:

 

środki NFOŚiGW: 554 538,03 zł

 

środki WFOŚiGW w Lublinie: 62 643,97 zł.

 


OGŁOSZENIE NR 4 - WYBÓR GENERALNEGO WYKONAWCY

23 grudnia 2019 r.

 

Zamawiający: Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Świętego Józefa w Puławach, ul. Włostowicka 61, 24-100 Puławy ogłasza postępowanie na wybór wykonawcy prac termomodernizacyjnych Kaplicy pw. Matki Bożej Miłosierdzia w Skowieszynie, w ramach projektu pt. „Termomodernizacja budynku Kaplicy pw. Matki Bożej Miłosierdzia w Skowieszynie”. Projekt jest objęty wsparciem w formie dotacji ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW w ramach Programu Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie.

 

Zamawiający publikuje na stronie internetowej: zapytanie ofertowe, formularz oferty, wzór umowy z wykonawcą oraz dokumentację projektową.

 

 

Pobierz


OGŁOSZENIE NR 3 - ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Świętego Józefa w Puławach, ogłasza konkurs na Zarządzanie Projektem (w tym Nadzory Inżynierskie, Menadżer Projektu), dla projektu: „Termomodernizacja budynku Kaplicy pw. Matki Bożej Miłosierdzia w Skowieszynie”, realizowanego przy wsparciu NFOŚiGW w Warszawie oraz WFOŚiGW w Lublinie, w ramach programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”

 

 

Informacja o wyborze

 

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Świętego Józefa w Puławach, informuje, że na świadczenie usług Zarządzania projektem (w tym Nadzory Inżynierskie, Menadżer Projektu) pn. „Termomodernizacja budynku Kaplicy pw. Matki Bożej Miłosierdzia w Skowieszynie”, realizowanego przy wsparciu NFOŚiGW w Warszawie oraz WFOŚiGW w Lublinie, w ramach programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie” został wybrany p. Andrzej Grzeszuk prowadzący działalność gospodarczą Biuro Konsultingowe Opoka Andrzej Grzeszuk, ul. Głuska 14, 20-439 Lublin


OGŁOSZENIE NR 2 SKOWIESZYN

Parafia Rzym.-Kat. pw. Świętego Józefa w Puławach, ogłasza konkurs na opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej w ramach Projektu pt.: „Termomodernizacja budynku Kaplicy pw. Matki Bożej Miłosierdzia w Skowieszynie.”, realizowanego przy wsparciu NFOŚiGW w Warszawie oraz WFOŚiGW w Lublinie w ramach programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”

 

 

Dokumentacja techniczna Kaplica Skowieszyn

 

 

Informacja o wyborze

 

Parafia Rzymsko-katolicka pw. Świętego Józefa w Puławach, informuje, że na opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej w ramach Projektu pt.: „Termomodernizacja budynku Kaplicy pw. Matki Bożej Miłosierdzia w Skowieszynie”, został wybrany Pan Grzegorz Duda, prowadzący działalność gospodarczą: Usługi budowlane Grzegorz Duda, 21-003 Ciecierzyn, Elizówka 22j


OGŁOSZENIE NR 1 - DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

TREŚĆ OGŁOSZENIA:

 

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Świętego Józefa w Puławach, ul. Włostowicka 61, 24-100 Puławy ogłasza konkurs na świadczenie usługi, polegającej na opracowaniu treści dokumentacji przetargowej do postępowania na wybór Generalnego Wykonawcy robót budowlanych związanych z wykonaniem celów projektu pt.: „Termomodernizacja budynku Kaplicy pw. Matki Bożej Miłosierdzia w Skowieszynie”, realizowanego na podstawie umowy, zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, w ramach programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”,  ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

 

Dokumentacja Przetargowa. Kaplica Skowieszyn

 

Informacja o wyborze

 

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Świętego Józefa w Puławach, informuje, że na wykonanie usługi polegającej na Opracowaniu treści dokumentacji przetargowej na wybór wykonawcy prac w ramach projektu: „Termomodernizacja budynku Kaplicy pw. Matki Bożej Miłosierdzia w Skowieszynie”, został wybrany Pan Przemysław Pytlak Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Lipowa 20/9, 20-024 Lublin


Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Świętego Józefa w Puławach, siedziba: Puławy, Włostowicka 61.