Bierzmowanie

Sakrament bierzmowania jest udzielany raz w roku przez Ks. Biskupa na przełomie maja i czerwca młodzieży trzecich klas gimnazjum mieszkających na terenie naszej parafii. Przygotowanie rozpoczyna się we wrześniu i trwa około 9 miesięcy.

 

Na początku września osoby pragnące przystąpić do bierzmowania (także dorosłe, które tę kwestię wcześniej zaniedbały) powinny zapisać się na listę kandydatów w kancelarii. Wówczas otrzymają szczegółowe informacje od księdza prowadzącego przygotowanie.

 

Wymagane dokumenty:
– świadectwo chrztu
– opinia katechety lub świadectwo z oceną z ostatniego roku katechezy szkolnej

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Świętego Józefa w Puławach, siedziba: Puławy, Włostowicka 61.