Informacje Prawne

Na podstawie
Ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych


z dnia 31 stycznia 1959 r. Dziennik Ustaw z 2000 r. nr 23 poz. 295

stwierdza się, że:

 

  • korzystanie z grobu tj. z miejsca przeznaczonego pod ten grób, na okres dłuższy od 20 lat następuje tylko pod warunkiem uiszczenia co 20 lat stosownej opłaty

 

  • osobie, która po upływie 20 lat nie dopełnia warunku ponownej opłaty, nie przysługuje roszczenie o przywrócenie posiadania miejsca oddanego przez Zarząd cmentarza z przeznaczeniem na grób, chociażby nadal stale odwiedzała grób i utrzymywała go w należytym stanie

Taka sytuacja miała miejsce w Bydgoszczy o czym poinformowały media.

 


W celu uzyskania szczegółowych informacji
prosimy o zgłaszanie się do kancelarii parafii.

 

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Świętego Józefa w Puławach, siedziba: Puławy, Włostowicka 61.